Neváhaj nám napísať alebo zavolať!

Záujmové združenie Rodina

Azylový dom Tamara
Okružná 20
917 01 Trnava


IČO: 36093173
DIČ: 2021591957


IBAN: SK63 0200 0000 0014 2132 8658


www.facebook.com/mydlatamara
www.instagram.com/mydlatamara


Dar pre Azylový dom Tamara
Dar pre Azylový dom Tamara

Mydláreň TAMARA, registrovaný sociálny podnik

Okružná 9
917 01 Trnava

IČO: 53 033 566
DIČ: 2121301039

IBAN: SK77 8330 0000 0025 0188 8182

mydlatamara@gmail.com
+421 908 371 794

Platba za Mydlá Tamara
Platba za Mydlá Tamara

Od roku 2020 je terapeutická dielňa Azylového domu Tamara samostatným sociálnym podnikom, všetko zisk sa využíva na podporu Azylového domu.