Aký je náš príbeh?


Sme nezisková organizácia, ktorá v Trnave funguje 18 rokov. 
Okrem Azylového domu Tamara  prevádzkujeme
 Trnavské materské centrum a Denný stacionár pre dôchodcov trpiacich alzheimerovou chorobou.

V Azylovom dome pomáhame ženám a matkám, ktoré zažili týranie a ocitli sa v núdzi. Spolu vyrábame domáce mydlá Tamara, ktorých predajom zabezpečujeme ženám prácu, strechu nad hlavou a chod nášho zariadenia.