...kto sme?... 

Azylový dom Tamara bol zriadený Záujmovým združením Rodina v októbri 2006. Poskytujeme sociálne, poradenské služby a núdzové bývanie pre týrané ženy a matky s deťmi. Hlavným cieľom Záujmového združenia Rodina, je podpora zdravého fungovania rodiny, zlepšenie spoločenského postavenia členov rodín, najmä tých, ktorí sa dostávajú do izolácie. Sú to predovšetkým matky na materskej dovolenke, týrané ženy a deti, telesne postihnutí a starí rodičia. Z tohto dôvodu Záujmové združenie RODINA prevádzkuje okrem Azylového domu Tamara, Trnavské materské centrum a Denný stacionár pre seniorov, ktorý sa venuje hlavne postihnutým Alzheimerovou chorobou.


...prečo vyrábame mydlá Tamara?...

V rámci terapeutickej dielni s našimi klientkami v Azylovom dome sme vyrábali rôzne výrobky, predajom ktorých  sme sa snažili uhradiť dlžoby, ktoré im u nás vznikli na ubytovaní. Mydlá boli prvým výrobkom, ktorý mal úspech natoľko, že sa nám podarilo vyrovnať 10 ročný dlh, ktorý nám vznikol. Okrem toho, samotná výroba mydiel zabezpečuje ženám pravidelnú prácu a nadobúdanie pracovných návykov, ktoré stratili, alebo kvôli týraniu alebo domácemu väzneniu ani nenadobudli. Takto nastavený systém práce a terapie zároveň je pre nich z hľadiska praktického fungovania do budúcnosti nesmierne dôležitý.


...ako sa dá mydlo Tamara kúpiť a na čo presne sa peniaze z mydiel používajú?... 

Mydlá si môžte kúpiť priamo cez našu stránku. Podporíte určitou sumou naše Združenie a my Vám ako poďakovanie pošleme balík s mydlami. Sami si môžte vybrať množstvo a zloženie balíku. Viac sa dozviete v časti kúpiť mydlo. Vďaka našim dobrovoľníkom a spolupracovníkom máme zopár predajných miest, kde naše mydlá môžte vidieť naživo a kúpiť si ich. Pri individuálnych požiadavkách na množstvo, farbu, vôňu, alebo dizajn mydla nás prosím kontaktujte.

Nakoľko si výrobu, predaj aj všetkých spolupracovníkov vyberáme dôkladne sami, nemusíte sa obávať, zneužitia peňazí treťou stranou, alebo sprostredkovateľom. Výťažok z predaja používame na fungovanie chodu Azylového domu Tamara, na financovanie výrobnej dielne, kde naše klientky pracujú, ako aj na financovanie ubytovania našich klientiek a iných aktuálnych veci podľa ich potrieb. 


Naše tri prevádzky, ktoré zastrešuje Záujmové Združenie Rodina, sú spolu prepojené a navzájom si pomáhajú. Detičky z Azylového domu si v stacionári veľakrát nájdu náhradu svojich starých rodičov, a v materskom centre zase kamarátov, kde mamičky z Trnavy vždy ochotne pomôžu, či materiálne, ale priateľstvom s našimi klientkami, ktoré môžu využívať herňu a vonkajšie ihrisko Trnavského centra pre svoje ratolesti. Okrem toho nám naši milí dôchodcovia v rámci terapie šikovných rúk radi pomôžu s čistením a prípravou byliniek, ktoré používame v mydlách. Fungujeme ako jedna veľká rodina. Nemusíte mať strach, žeby Vaša finančná podpora bola zneužitá, naopak bude veľmi efektívne využitá. 


Ďakujeme