Záujmové Združenie Rodina

01.07.2019

Záujmové Združenie Rodina sa začalo formovať už v roku 2000, kedy bolo otvorené jedno z prvých materských centier na Slovensku a to práve to naše v Trnave. V roku 2003 sa k materskému centru pridružil denný stacionár a združenie rozšírilo svoju činnosť v oblasti pomoci starších spoluobčanom. Ako posledné z našich troch zariadení bol otvorený Azylový dom Tamara v októbri 2006. 

Azylový dom poskytuje sociálne, poradenské služby a núdzové bývanie pre týrané ženy a matky s deťmi. 

V rámci terapeutickej dielni s našimi klientkami v Azylovom dome sme vyrábali rôzne výrobky, predajom ktorých sme sa snažili uhradiť dlžoby, ktoré im u nás vznikli na ubytovaní. Mydlá boli prvým výrobkom, ktorý mal úspech natoľko, že sa nám podarilo vyrovnať 10 ročný dlh, ktorý nám vznikol. Okrem toho, samotná výroba mydiel zabezpečuje ženám pravidelnú prácu a nadobúdanie pracovných návykov, ktoré stratili, alebo kvôli týraniu či domácemu väzneniu ani nenadobudli. Takto nastavený systém práce a terapie zároveň je pre nich z hľadiska praktického fungovania do budúcnosti nesmierne dôležitý.

Výťažok z predaja používame na fungovanie chodu Azylového domu Tamara, na financovanie výrobnej dielne, kde naše klientky pracujú, ako aj na financovanie ubytovania našich klientiek a iných aktuálnych veci podľa ich potrieb.

Hlavným cieľom Záujmového združenia Rodina, je podpora zdravého fungovania rodiny, zlepšenie spoločenského postavenia členov rodín, najmä tých, ktorí sa dostávajú do izolácie. Sú to predovšetkým matky na materskej dovolenke, týrané ženy a deti, telesne postihnutí a starí rodičia. Z tohto dôvodu Záujmové združenie RODINA prevádzkuje okrem Azylového domu Tamara, Trnavské materské centrum a Denný stacionár pre seniorov, ktorý sa venuje hlavne postihnutým Alzheimerovou chorobou.  

Naše tri prevádzky, ktoré zastrešuje Záujmové Združenie Rodina, sú spolu prepojené a navzájom si pomáhajú. Detičky z Azylového domu si v stacionári veľakrát nájdu náhradu svojich starých rodičov. V materskom centre zase kamarátov, kde mamičky z Trnavy vždy ochotne pomôžu, či materiálne, alebo priateľstvom s našimi klientkami, ktoré môžu využívať herňu a vonkajšie ihrisko Trnavského centra pre svoje ratolesti. Okrem toho nám naši milí dôchodcovia v rámci terapie šikovných rúk radi pomôžu s čistením a prípravou byliniek, ktoré používame v mydlách. Fungujeme ako jedna veľká rodina. Nemusíte mať strach, žeby Vaša finančná podpora bola zneužitá, naopak bude veľmi efektívne využitá.