Prečo Tamara ?

23.07.2019
Azylový dom Tamara dostal pomenovanie podľa biblickej postavy Tamary. Bola to žena nekonečnej nádeje, aj napriek jej osudu. Nevzdávala sa a bezhranične dôverovala Bohu. Jej život bol ťažký, ale napriek tomu verila. 

Jej rodina, aby zabezpečila mier, ju proti jej vôli vydala. Tu začína Tamarina cesta plná žiaľu, násilia a krutosti zo strany jej novej rodiny. Aj napriek tomu, že ju jej nová rodina neprijala, a neláskovo sa k nej chovala, Tamara vytrvala a jej nádej a viera ju nakoniec zachránili pred životom na ulici.  

Tu si môžte prečítať v skratke jej životný príbeh:

Tamarin otec, aby zabezpečil mier svojej rodine dohodol Tamarin sobáš s Júdovým najstarším synom. Júda bol veľavážený človek, ktorého sa pohanské kmene medzi ktoré patrila aj Tamarina rodina báli. Báli sa Júdovho Boha, ktorý bol mocný. Aj napriek všetkým prisľúbeniam, ktoré Júdova rodina dostala, si Júda vzal za manželku pohanku, a neustrážil si svoje srdce pre Bohom. Júdová žena vyznávala cudzie náboženstvá v ktorých duchu vychovala aj ich troch synov. Jeho rodina bola plná zloby a nepokoja. Tamara vedela že Júdoví synovia sú zlý a veľmi sa bránila vydaju do jeho domu, ale z poslušnosti k svojej rodine sa napokon vydala. Život s nimi bol pre ňu peklom, musela znášať návaly zlosti a fyzické týranie od najstaršieho Júdovho syna. Všetko v tichosti trpela, aj svokrinu nenávisť k nej, tvrdo pracovala a snažila sa zapadnúť do novej rodiny. 

Boh zasiahol a Tamarinho muža zabil. Podľa tradície ak prvorodený syn zahynul bez potomka, toho mu mal zabezpečiť jeho brat. Tamara bez dieťaťa v Júdovej rodine nemala žiadne práva, a ak by Júda nesplnil tradíciu ocitla by sa na ulici bez rodiny, opustená. Júda jej dal za muža svojho druhého syna. Život s ním nebol o nič ľahší. Aj keď ju fyzicky netýral, ako jej prvý muž, odmietal jej dať potomka z nenávisti k svojmu staršiemu bratovi. A tak nádej, že Tamara bude mať dieťa sa rozplynula a mužovi slúžila ako prostitútka. Boh aj tohto muža usmrtil. Tamarina svokra ju nemohla nenávidieť viac a zo smrti jej synov obviňovala Tamaru. Júda sa bál prísť aj o svojho posledného syna a Tamaru oklamal, že dá po ňu poslať keď chlapec zmužnie a bude jej môcť byť manželom. Poslal Tamara preč z domu.

Tamara sa vrátila do rodičovského domu ako bezdetná vdova, ktorá nepatrí nikomu. Pred smrťou ju zachránil len Júdov prísľub, že ju raz vydá aj za posledného syna. Rodina ju neprijala, bola na ňu nahnevaná a dovolila jej ostať len ako slúžke. Tamarina nádej na dieťa, muža a rodinu sa opäť rozplynula. Niekoľko rokov slúžila v dome svojich rodičov a ťažko pracovala. Keď pochopila že ju oklamali a že Júda nikdy nepošle svojho najmladšieho syna, rozhodla sa konať. 

Napriek tomu, že bola Tamara pohanka Júdov Boh ju veľmi fascinovala a videla jeho moc. Túžila sa o ňom dozvedieť čo najviac a slúžiť mu. 

Dozvedela sa že Júdová manželka zomrela a podľa tradície, ak jej nedali potomka bratia jej zosnulého muža mal tak spraviť otec rodiny. Aby bola Tamara zabezpečená a stala sa právoplatným členom rodiny, prekabátila Júdu a počala dvojičky. Napokon Júda uznal svoju chybu, prijal Tamaru do rodiny, zmieril sa so svojím Bohom a odišiel aj s Tamarou a svojím novým potomstvom za svojou rodinou preč z krajiny. S Tamarou do konca života nažíval ako so sestrou.